Maria Donato 21-Aug-17Kevin Donvan 21-Aug-17Reginald Charles 21-Aug-17Chelsea Coe 21-Aug-17Makena Couture21-Aug-17Maria Machado 21-Aug-17Kaike Machado 21-Aug-17Megan Konda  21-Aug-17Krishana Patel  21-Aug-17Matthew Marsocci 21-Aug-17